สาระน่ารู้เสาเข็มราคา

การเสนอราคาเสาเข็มเจาะ ?

ราคาเสาเข็มเจาะ นั้นถือว่าเป็นสินค้าประเภทที่นำเสนอราคาค่อนค้างยาก และอยู่ในหมวดก่อสร้าง ที่ได้รับความนิยมในการก่อสร้างมากมาย ซึ่งจะแตกต่างไปจากสินค้าอุตสาหกรรม อุปโภค บริโภคประจำวัน ของคนเรา ที่สามารถกำหนดราคาจากต้นทุนและกำไรได้ทันทีก่อนผลิต แต่เมื่อถามถึงราคาเสาเข็มเจาะ คำตอบจึงมักจะเป็นคำตอบเชิงคำถามไปซะอย่างงั้น เพราะการสอบถาม

ราคาเสาเข็มเจาะ

เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆเข้ามาประมวลหรือวิเคราะห์ก่อนที่จะบอกราคาอย่างไม่เป็นทางการได้ สืบเนื่องเสาเข็มเจาะ มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ราคามีความแตกต่างกันไปตามสภาพหน้างานและความต้องการของผู้ว่าจ้าง เช่น บางครั้งผู้รับจ้าง ก็ต้องทราบ

1.  การขนส่งเสาเข็มเจาะ ทางเข้าออกของ สภาพหน้างาน
2. สภาพหน้างาน พร้อม ทำเสาเข็มเจาะหรือไม่
3. ขนาดเหล็กของเสาเข็มเจาะที่ต้องการ เช่น เหล็กเส้น จำนวน ขนาด ต้องทำตามแบบที่กำหนด
4. คอนกรีตเสาเข็มเจาะ  จะใช้ ของบริษัทใด บางท่าน ซีแพค บางท่าน นครหลวง ราคาเสาเข็มต่างกันไป
5.ดินที่ช่างเสาเข็มเจาะขุดขึ้นมา ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
6. สภาพแวดล้อมของพื้นที่ไกล้เคียง เช่น บางหมู่บ้าน ห้ามช่างเสาเข็ม พัก หน้างาน
7. ความต้องการพิเศษอื่นๆของผู้ว่าจ้าง (โดยมากวิศกรจะเป็นผู้กำหนดความต้องการของเสาเข็ม)
ดังนั้นหากเราจำเป็นต้องเรียกใช้บริการรับทำเสาเข็มเจาะ ก็ต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เช่นเช็คให้แน่ใจว่าใส่เหล็กเต็มความยาวหรือไม่ ประเภทที่ใช้เป็นอย่างไร และสัญญาจ้าง
ข้อควรพึงระวัง
ควรหลีกเลี่ยง เสาเข็มราคาถูก ผู้รับเหมาที่ขาดวิศกรหรือผู้เชียวชาญควบคุมงาน เพราะเสาเข็มเจาะไม่สามารถตรวจสอบสภาพของเสาเข็มที่เทลงไปได้ เนื่องจากอยู่ให้หลุมไปแล้วนั่นเอง ดังนั้นทั้งสองฝ่ายตกลงสัญญาจ้างงานอย่างถูกต้อง และพิจารณาเรื่องราคาสมเหตุผล