เทคนิคการทำเจาะเสาเข็มระบบแห้ง

เทคนิคการทำเจาะเสาเข็มระบบแห้ง

เทคนิคการตอกเสาเข็ม การตอกเสาเข็มเป็นงานก่อสร้างที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในการตอกเสาเข็มให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ มากมาย รวมถึงสภาพดิน

ขั้นตอนการทำงานเสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dry Process Bored Pile

ขั้นตอนการทำงานเสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dry Process Bored Pile

วิธีการตอกเสาเข็ม เสาเข็มตอกเป็นวิธีการตอกเสาเข็มลงไปในดินโดยใช้แรงตอก เสาเข็มตอกสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ตามลักษณะการตอกได้ดังนี้ วิธีตอกเสาเข็มแบบธรรมดา..

ประเภทของเสาเข็มเจาะระบบแห้ง

ประเภทของเสาเข็มเจาะระบบแห้ง

เสาเข็มรับน้ำหนักเป็นเสาเข็มที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักของสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร บ้านเรือน สะพาน เป็นต้น เสาเข็มรับน้ำหนักสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็มระบบแห้ง

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็มระบบแห้ง

เสาเข็ม คือ โครงสร้างที่ฝังลงไปในดินหรือหิน เพื่อทำหน้าที่รับน้ำหนักของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น อาคาร บ้านเรือน สะพาน เขื่อน เป็นต้น เสาเข็มมีบทบาทสำคัญในการทำให้สิ่งปลูกสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง ป้องกันการทรุดตัวหรือพังทลาย