รายละเอียดเสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะ

หรือเสาเข็มคอนกรีตหล่อในที่ คือ เสาเข็มระบบพิเศษที่ต้องทำการขุดเจาะดินที่ตำแหน่งของเสาเข็มจนถึงระดับความลึกที่ต้องการ แล้วจึงใส่เหล็กเสริม และเทคอนกรีตในหลุมเจาะ

เสาเข็มเจาะระบบแห้ง

เป็นเสาเข็มเจาะเหมาะกับเสาเข็มที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.35 – 0.60 ม. ความลึกของหลุมเจาะไม่ลึกมากนัก ก้นหลุมอยู่ในชั้นดินเหนียวแข็ง หรือ ชั้นทรายที่ไม่มีน้ำ การนำดินขึ้นจะใช้สว่าน หรือกระบะตักดิน ภายในหลุมเจาะต้องไม่มีน้ำ และการพังของดินในหลุมควรน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย

รายละเอียดเข็มเจาะแบบแห้ง (Dry Process)

เสาเข็มเจาะแบบแห้ง เป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะลึกไม่เกิน 20 ม. (ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของดิน) ที่สามารถรับน้ำหนักได้ 120 ตัน วิธีการเจาะก็คือ ทำการเจาะดินลงไป (แบบแห้ง ๆ นั่นเอง) แล้วหย่อนโครงเหล็ก เทคอนกรีตลงไปในหลุมที่เราเจาะเตรียมไว้ พอเมื่อคอนกรีตแห้งก็จะได้เสาเข็ม ราคาอาจจะแพงกว่าประเภทเสาเข็มตอก แต่ทว่าจะมีข้อดีมากมาย จึงเป็นที่นิยมของวิศวกร และช่างวิศวกรผู้ควบคุมโครงการต่าง ๆ เช่น ลดปัญหาการเกิดมลภาวะ ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับแบบเสาเข็มตอก ไม่ว่าเป็นการเคลื่อนตัวของดิน การสั่นสะเทือนของดิน ฝุ่นละออง จึงเป็นที่นิยมใช้ในที่ที่ชุมชน หมู่บ้านต่าง ๆ เป็นต้น

 

ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง

ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง มีดังนี้

 1. เตรียมพื้นที่
  เคลียร์พื้นที่ให้สะอาด และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม ได้แก่

  • เครื่องเจาะเสาเข็ม
  • แท่นหล่อคอนกรีต
  • สามขา
  • ปลอกเหล็ก
  • คอนกรีต
  • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย เป็นต้น
  • อุปกรณ์การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง
 2. ติดตั้งอุปกรณ์
  ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องเจาะเสาเข็ม แท่นหล่อคอนกรีต เป็นต้น

  • เครื่องเจาะเสาเข็ม ควรติดตั้งบนสามขาให้มั่นคง
  • แท่นหล่อคอนกรีต ควรติดตั้งให้อยู่ในแนวเดียวกับเครื่องเจาะเสาเข็ม
 3. เจาะดิน
  ใช้เครื่องเจาะเสาเข็มเจาะดินเป็นรูตามขนาดที่ต้องการ โดยใช้สามขาเป็นฐานในการยึดเครื่องเจาะเสาเข็ม
 4. ใส่ปลอกเหล็ก
  ใส่ปลอกเหล็กลงในรูดินที่เจาะไว้
 5. เทคอนกรีต
  เทคอนกรีตลงในปลอกเหล็ก
 6. ถอนปลอกเหล็ก
  ถอนปลอกเหล็กออกจากเสาเข็ม
ขนาดเสาเข็มเจาะพื้นที่หน้าตัดเสาเข็มเส้นรอบวงเสาเข็มน้ำหนักบรรทุก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 ซม.962 ตร.ซม.110 ซม.20-35 ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม.1257 ตร.ซม.125 ซม.30-40 ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม.1964 ตร.ซม.157 ซม.40-50 ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม.2827 ตร.ซม.188 ซม.50-60 ตัน

ข้อจำกัดในการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง

ก็คือ ปลายเข็มเจาะไม่สามารถถูกวางได้ในชั้นทรายที่มีน้ำ เจาะผ่านชั้นทรายที่มีน้ำที่มีความหนามากกว่า 4 เมตรได้ และในชั้นดินเหนียวปนทรายหรือตะกอนทรายปนมากกว่า 40 % เนื่องจากจะมีแรงดันของน้ำ ซึ่งจะทำให้น้ำไหลเข้าสู่หลุมเจาะผ่านชั้นดินได้ตลอดเวลา อันจะเป็นผลให้ชั้นดิน ก่อเกิดบวมตัว ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้บริเวณปลายเสาเข็มสูญเสียสภาพ และส่งผลให้เสาเข็มสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกที่ดีได้

*เสาเข็มเจาะที่สามารถเเบบกรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างปลอดภัย ขึ้นกับความยาวของเสาเข็มและสภาพชั้นดินบริเวณที่ก่อสร้าง ซึ่งความยาวเสาเข็มและน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย สามารถกำหนดได้จากผลการเจาะสำรวจดินนั่นเอง.