ขั้นตอนเสาเข็มเจาะ

            การที่เราจะใช้บริการเสาเข็มเจาะนั้น เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานและระบบการทำเสาเข็มเข็มเจาะซะก่อน สำหรับท่านใดที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเสาเข็มเจาะ ท่านก็สามารถศึกษาได้จากข้อมูลข้างล่างนี้ ซึ่งได้อธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับขั้นตอนมาตรฐานของการทำเสาเข็มเจาะ แต่ละขั้นตอนนั้นจะได้รับการควบคุมดูแลโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ขั้นตอนการทำเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้เครื่องมือ การตอก การเจาะ การเทจนถึงการตรวจสอบชิ้นงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนเสาเข็มเจาะระบบแห้ง เทคโนโลยีก่อสร้างที่สะดวกรวดเร็ว

เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process Bored Pile) เป็นเทคโนโลยีก่อสร้างฐานรากที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง

1. เตรียมพื้นที่

 • เคลียร์พื้นที่และเตรียมอุปกรณ์ เช่น เครื่องเจาะเสาเข็ม แท่นหล่อคอนกรีต ปลอกเหล็ก คอนกรีต และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • ตรวจสอบแนวพื้นที่ให้ได้ระดับ

2. ติดตั้งอุปกรณ์

 • ติดตั้งเครื่องเจาะเสาเข็มบนสามขาให้มั่นคง
 • ติดตั้งแท่นหล่อคอนกรีตให้อยู่ในแนวเดียวกับเครื่องเจาะ

3. เจาะดิน

 • ใช้เครื่องเจาะเสาเข็มเจาะดินเป็นรูตามขนาดที่ต้องการ โดยไม่ใช้น้ำ
 • ควบคุมความลึกและแนวรูเจาะให้ได้มาตรฐาน

4. ใส่ปลอกเหล็ก

 • ใส่ปลอกเหล็กลงในรูดินที่เจาะไว้
 • ตรวจสอบระดับและแนวปลอกเหล็กให้ได้มาตรฐาน

5. เทคอนกรีต

 • เทคอนกรีตลงในปลอกเหล็ก โดยใช้เหล็กแท่งช่วยในการเขย่าให้คอนกรีตอัดตัวแน่น
 • ตรวจสอบระดับและปริมาณคอนกรีตให้ได้มาตรฐาน

6. ถอนปลอกเหล็ก

 • ถอนปลอกเหล็กออกหลังจากคอนกรีตเซ็ตตัว
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

7. ตรวจสอบและทดสอบ

 • ตรวจสอบความแข็งแรงของเสาเข็ม
 • ทดสอบการรับน้ำหนัก

ข้อควรระวัง

 • ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญ
 • ควรมีการควบคุมคุณภาพงานอย่างเคร่งครัด
 • ควรมีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

สรุป

เสาเข็มเจาะระบบแห้งเป็นเทคโนโลยีก่อสร้างฐานรากที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งนั้นไม่ซับซ้อน แต่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความแม่นยำ

ขั้นตอนการทำงาน(Process) เสาเข็มเจาะ วิศวะ

-เชคผังงานเสาเข็ม เชคLineเสาเข็ม

-ทำการเจาะเสาเข็มด้วยหัวสว่าน

ขั้นตอนเสาเข็มเจาะ
ขั้นตอนการทำงาน (Process) เสาเข็มเจาะ วิศวะ

-ทำการ Block Casing เหล็ก กันการพังทลายกินด้านข้าง เจาะนำดินขึ้นมาด้านบน

-ทำการใส่เหล็กยืน เหล็กปลอก ที่มัดไว้ตามที่ออกแบบตามการรับนำหนัก

ขั้นตอนเสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะ วิศวะ
ขั้นตอนการทำงาน (Process) เสาเข็มเจาะ วิศวะ

ทำการเทคอนกรีตด้วยท่อ จิมมี่ ป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีความสมบูรณ์ที่สุด

เข็มเจาะแห้ง ขั้นตอนเสาเข็มเจาะ ขั้นตอนการทำงาน