ขั้นตอนเสาเข็มเจาะ

            การที่เราจะใช้บริการเสาเข็มเจาะนั้น เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานและระบบการทำเสาเข็มเข็มเจาะซะก่อน สำหรับท่นใดที่มไมีความรู้เกี่ยวกับเสาเข็มเจาะ ท่านก็สามารถศึกษาได้จากข้อมูลข้างล่างนี้ ซึ่งได้อธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับขั้นตอนมาตรฐานของการทำเสาเข็มเจาะ แต่ละขั้นตอนนั้นจะได้รับการควบคุมดูแลโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ขั้นตอนการทำเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้เครื่องมือ การตอก การเจาะ การเทจนถึงการตรวจสอบชิ้นงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ หนึ่ง

 

การจัดเครื่องมือ ปรับตั้่งสามขา ติดตั้งสามขาให้อยู่ตรงแนวศูย์กลางของเสาเข็ม จากนั้นตอกหลักยึดให้แน่นแล้วใช้กระเช้าเจาะนำเป็นรูลึก 1 เมตร

ขั้นตอนที่ สอง

ขนาดและความยาวของปลอกเหล็กชั่วคราว
ปลอกเหล็กแต่ละท่อนมมีความยาว1.20เมตร นำมาต่อกันเพื่อการทำงานของปลอกเหล็กผ่านชั้นดินอ่อน จนถึงชั้นดินแข็ง และเพื่อป้องกันการพังของผนังเจาะรู-การควบคุมตำแหน่งให้ถูกต้อง
ต้องมีการรักษาตำแหน่งของปลอกเหล็กที่ตอกลงไปชั่วคราวให้อยู่ตำแหน่งศูนย์กลางของเข็มและแนวดิ่งเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เข็มเจาะเอียง

ขั้นตอนที่ สาม

การขุดดินเสาเข็มเจาะ อุปกรณ์ที่ใช้ของเสาเข็มเจาะ
จะใช้กระเช้าเก็บดิน (BORING TACKLE) ถูกทิ้งลงไปในรู ดินก็จะถูกอัดเข้าไปอยู่ในกระเช้า ทำซ้ำกันเรื่อยๆ จนดินถูกอัดจนเต็มกระเช้า จึงนำขึ้นมาเทออก จนกระทั่งได้ ความลึกตามที่ต้องการ

– การตรวจสอบการเคลื่อนพังของดินในชั้นที่ไม่มีปลอกเหล็กชั่วคราวในระหว่างการเจาะ คอยตรวจสอบว่าผนังดินพังหรือยุบเข้า (CAVE IN) หรือไม่ ดูจากชนิดของดินซึ่งเก็บขึ้นมาควรจะต้องสอดคล้องกับความลึก และคล้ายคลึงกับเข็มต้นแรกๆ ถ้าตรวจพบว่าดินเกิดจากการเคลื่อนพังจะรีบแก้ไขในทันทีโดยตอกปลอกเหล็กชั่วคราวให้ลึกลงไปอีก
– การขนย้ายดิน ดินที่เจาะขึ้นมา ต้องนำออกมานอกบริเวณ เพื่อไม่ให้เกิดน้ำหนักเพิ่มขึ้นบริเวณรอบข้าง (SURCHARGE) ต่อเสาเข็มต้นถัดไป

ขั้นตอนที่ สี่

การตรวจสอบเสาเข็มเจาะก่อนใส่เหล็กเสริม
– การวัดความลึก วัดจากความยาวจากสายสลิงร่วมกับความยาวของกระเช้าตักดิน
– การตรวจสอบก้นหลุม  ใช้สปอร์ตไลท์ส่องดูก้นหลุมว่ามีการยุบเข้า (CABE IN) มีน้ำซึมหรือไม่ ถ้ามีน้ำซึมที่
บริเวณก้นหลุม ต้องเทคอนกรีตแห้งลงไปประมาณ 0.10 ม.3  โดยแบ่งเป็นชั้นๆ จากนั้น
กระทุ้ง (COMPACT) ให้แน่นด้วยตุ้มเหล็ก

ขั้นตอนที่ ห้า

ใส่เหล็กเสริม
– ชนิดของเหล็กเสริม เหล็กเสริมข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD 30 มาตรฐานอุตสาหกรรม ม.อ.ก.24-2527
– ขนาดและปริมาณเหล็กเสริม วิศวกรจะเป็นผู้กำหนดเอง
– การใส่เหล็กเสริม หย่อนโครงเหล็กให้อยู่ตรงการของรูเจาะจนถึงระดับที่ต้องการและยึดให้แน่น ในตอนที่เทคอนกรีตโครงเหล็กจะไม่ขยับเขยื้อน

 

ขั้นตอนที่ หก

การเทคอนกรีต ชนิดของคอนกรีต
คอนกรีตที่ใช้เป็นคอนกรีตผสมโม่ มีกำลังอัดประลัยที่  28  วัน  เมื่อทดสอบโดยแท่ง
คอนกรีตทรงกระบอก f15 x 30 ซม. ไม่น้อยกว่า 210 กก / ซม2  ซีเมนต์ที่ใช้เป็น
( PORTLAND CEMENT TYPE 1 ) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรม
มอก.15-2532

 

ขั้นตอนที่ เจ็ด

การถอดปลอกเหล็กชั่วคราว
ต้องเทคอนกรีตให้มีระดับสูงกว่าปลอกเหล็กชั่วคราว (CASING) พอสมควร จากนั้นจึงจะเริ่มถอดปลอกเหล็กขึ้น ขณะถอดปลอกเหล็กจะต้องให้มีคอนกรีตอยู่ภายในปลอกเหล็กไม่น้อยกว่า 0.50 ม. เป็นการป้องกันมิให้ชั้นดินอ่อนบีบตัว ทำให้ขนาดเสาเข็มเจาะเปลี่ยนไป และเป็นการป้องกันมิน้ำใต้ดินไหลซึมเข้ามาในรูเจาะก่อนที่จะทำการถอดปลอกเหล็กชั่วคราวออกหมด จะต้องเตรียมคอนกรีตให้มีปริมาณที่เพียงพอ และ จะต้องเผื่อ คอนกรีตให้สูงกว่าระดับที่ ต้องการประมาณ 30-40 ซม. เพื่อป้องกันมิให้ หัวเข็มในระดับที่ต้องการสกปรก เนื่องจากวัสดุหรือเศษดินร่วงหล่นลงไป ภายหลังจากการถอนปลอกเหล็กออกหมดแล้ว