ขั้นตอนเสาเข็มเจาะ

            การที่เราจะใช้บริการเสาเข็มเจาะนั้น เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานและระบบการทำเสาเข็มเข็มเจาะซะก่อน สำหรับท่านใดที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเสาเข็มเจาะ ท่านก็สามารถศึกษาได้จากข้อมูลข้างล่างนี้ ซึ่งได้อธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับขั้นตอนมาตรฐานของการทำเสาเข็มเจาะ แต่ละขั้นตอนนั้นจะได้รับการควบคุมดูแลโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ขั้นตอนการทำเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้เครื่องมือ การตอก การเจาะ การเทจนถึงการตรวจสอบชิ้นงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เสาเข็มเจาะ วิศวะ

ขั้นตอนการทำงาน(Process)

-เชคผังงานเสาเข็ม เชคLineเสาเข็ม

-ทำการเจาะเสาเข็มด้วยหัวสว่าน

ขั้นตอนเสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะ วิศวะ

ขั้นตอนการทำงาน (Process)

-ทำการ Block Casing เหล็ก กันการพังทลายกินด้านข้าง เจาะนำดินขึ้นมาด้านบน

-ทำการใส่เหล็กยืน เหล็กปลอก ที่มัดไว้ตามที่ออกแบบตามการรับนำหนัก

ขั้นตอนเสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะ วิศวะ

เสาเข็มเจาะ วิศวะ

ขั้นตอนการทำงาน (Process)

ทำการเทคอนกรีตด้วยท่อ จิมมี่ ป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีความสมบูรณ์ที่สุด

เข็มเจาะแห้ง ขั้นตอนเสาเข็มเจาะ ขั้นตอนการทำงาน